JAK TO FUNGUJE

První setkání

Na první schůzce vás vyslechneme, zmapujeme vaše potřeby a společně probereme celé řešení elektroinstalace. Chceme znát vaše přesná očekávání.

Návrh

Vytvoříme návrh, který bude přesně vyhovovat vašim požadavkům. Chceme pracovat v souladu s vašimi náklady. Celé řešení s vámi proto prodiskutujeme, a poté se pustíme do finálního návrhu či projektu.

Projekt

Vše je na papíře. V této chvíli je ještě čas na to dělat změny v plánech nebo měniť velikost nákladů. Vytvořením projektu docílíme možným nedorozuměním, které mohou vzniknout.

Cenová nabídka

Na základě projektu vytvoříme konkrétní cenovou nabídku a dohodneme se na dalších krocích spolupráce.

Realizace

A je to! Můžeme začít realizovat. Pro úspěšné dokončení projektu je velmi důležitá komunikace s ostatními projektanty, kterých se instalace týká. Dochází například k upřesnění kabelových tras a vývodů. Na závěr vám předáme revizi a dokumentaci skutečného provedení.